Zaproszenie do składania wniosków i opinii w zakresie potrzeb transportowych w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich.

Zabłudów, dn. 21.03.2017 r.

OGŁOSZENIE

            W związku z zamiarem organizacji publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w granicach administracyjnych Gminy Zabłudów oraz na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym /Dz. U. 2016.1867 z późn. zm./ Burmistrz Zabłudowa zaprasza mieszkańców do składania wniosków i opinii w zakresie potrzeb transportowych w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich.

            Wszelkie informacje, wnioski i opinie w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie ul. Rynek 8, 16–060 Zabłudów lub elektronicznie um@zabludow.pl w nieprzekraczalnym terminie do 11.04.2017 roku.

         Państwa wnioski stanowić będą podstawę do badań i analiz w zakresie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, a w konsekwencji do wypracowania optymalnych rozwiązań w zakresie przebiegu linii komunikacyjnych, rozkładów jazdy oraz potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania środków transportowych.

         Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 14 z tyłu budynku Urzędu lub telefonicznie 85 7188 669, 85 7188 100 w. 37.

Burmistrz Zabłudowa

Adam Tomanek

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Krysiuk

Data wytworzenia: 2017-03-21

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Modyfikujący: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-03-22

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-03-22