Obwieszczenie o uproszczonych planów urządzania lasów obrębów ewidencyjnych: Kamionka, Łukiany, Pawły, Rudnica, Zajezierce, Folwarki Małe i Folwarki Wielkie

Zabłudów, 16 listopada 2016 r

RGiGG.5315.23.2016

 

 Obwieszczenie

 

 

             Na podstawie art. 21 ust 4 i 5 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz 2100 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tj: Dz. U. z 2016 r., poz. 23) podaję do publicznej wiadomości informację  o wyłożeniu w dniach od 18.11.2016 r. do 16.01.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabłudowie, ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów do publicznego wglądu uproszczonych planów urządzania lasów obrębów ewidencyjnych: Kamionka, Łukiany, Pawły, Rudnica, Zajezierce, Folwarki Małe i Folwarki Wielkie.

UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASÓW BĘDZIE PODSTAWĄ NALICZENIA PODATKU LEŚNEGO.

 

            W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu planu, zainteresowani właściciele lasów mogą składać do Starosty Powiatu Białostockiego ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok zastrzeżenia i wnioski dotyczące wyżej wymienionych planów. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń lub wniosków.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 60 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 Z uproszczonymi planami można zapoznać się w  Urzędzie Miasta w Zabłudowie, ul. Rynek 8 pok. nr 215, w dniach pracy urzędu w godz. 7:00-15:00, środy w godz.: 8:30-16:30.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Andrejczuk

Data wytworzenia: 2016-11-16

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2016-12-01

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-12-01