Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego o wydaniu decyzji

zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych na wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej dla ustalenia warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie dla Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego drogi krajowej S19 na odcinku Kuźnica-Sokółka-Korycin oraz aktualizacji Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego drogi S19 na odcinku Choroszcz – Chlebczyn, materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wszystkich odcinków drogi S19 długości ok. 160 km, z podziałem na 4 części. Część 3: odcinek Choroszcz-Ploski, długość ok. 42 km drogi klasy S, wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 65 Kudrycze-Kuriany-Grabówka, długości ok. 13,3 km”;

Białystok, dnia 2 marca 2017 r.

DIT-III.7430.36.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

           Na podstawie art. 41 ust. 3 w związku z art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r, poz. 1131 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) Marszałek Województwa Podlaskiego zawiadamiam o wydaniu:

- decyzji z dnia 2 marca 2017 r., znak DIT-III.7430.36.2016, zatwierdzającej „Projekt robót geologicznych na wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej dla ustalenia warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie dla Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego drogi krajowej S19 na odcinku Kuźnica-Sokółka-Korycin oraz aktualizacji Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego drogi S19 na odcinku Choroszcz – Chlebczyn, materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wszystkich odcinków drogi S19 długości ok. 160 km, z podziałem na 4 części. Część 3: odcinek Choroszcz-Ploski, długość ok. 42 km drogi klasy S, wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 65 Kudrycze-Kuriany-Grabówka, długości ok. 13,3 km”;

- postanowienia Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 2 marca 2017 r., znak DIT-III.7430.36.2016 o nadaniu ww. decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu zostało wszczęte na wniosek z dnia 18 listopada 2016 r. złożony przez Pana Marka Rytlewskiego Dyrektora Transprojektu Gdańskiego Sp. z o. o przy ul. Partyzantów 72A, 80-254 Gdańsk działającego w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku.

       Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stronami postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne, tj.:

  • Gmina Choroszcz, powiat białostocki:

– obręb Barszczewo [0002] działki nr ewidencyjny: 1.2/1, 1.2/2, 1.3/5, 1.4/3, 1.18/8, 1.19, 1.33/1, 1.35, 1.36/1, 1.36/2, 1.37/4, 1.37/6, 1.41/4, 1.41/2, 1.42/27, 1.50, 1.51/3, 1.313

– obręb Czaplino [0003] działki nr ewidencyjny: 1.50/12, 1.55, 1.57/3, 1.57/5, 1.60/1, 1.70/4, 1.74/2, 1.77/1, 1.136

– obręb Czaplino-Kolonia [0004] działka nr ewidencyjny: 1.47/7

– obręb Choroszcz [0031] działki nr ewidencyjny: 8.748, 8.758/1, 8.758/2, 8.760/6, 7.1530

– obręb Jeroniki [0009] działka nr ewidencyjny: 3/18

– obręb Ogrodniki [0017] działki nr ewidencyjny: 1.35/6, 1.36/1, 1.36/2, 1.37, 1.58/2, 1.59/1, 1.91/1, 1.94/1, 1.96, 1.97/1, 1.97/2, 1.99/1, 1.100, 1.102/4, 1.105/2

– obręb Oliszki [0018] działki nr ewidencyjny: 167, 168/6, 169/1, 174/8, 181/6, 181/7, 181/8

– obręb Mińce [0016] działki nr ewidencyjny: 1.29/10, 1.29/11, 1.30/15, 1.30/9, 1.43, 1.44/1, 1.44/2, 1.53/2, 1.54, 1.55, 1.65/10, 1.65/19, 1.150/4, 1.151/3, 1.196

– obręb Sienkiewicze [0025] działki nr ewidencyjny: 1/10, 16, 26/9, 128, 130, 306

  • Gmina Turośń Kościelna, powiat białostocki:

– obręb Trypucie [0027] działki nr ewidencyjny: 48/1, 49/4, 49/5, 51, 59/68, 59/21, 59/23, 80/3, 88, 89/4, 90, 91/5, 92/8, 92/12, 181, 193/4

– obręb Tołcze [0025] działki nr ewidencyjny: 26, 28/3, 29/1, 30, 59/9, 64/1, 65/2, 67/5, 68/1, 72/1, 73/1, 76/5, 76/6, 77/2, 97, 98, 99, 149, 150, 151/2, 168, 169, 183, 184/1, 184/2, 207, 217

– obręb Markowszczyzna [0019] działki nr ewidencyjny: 96/1, 120, 121, 123, 153/3, 154, 278/3, 282, 290/1, 290/2, 291/2, 297, 310, 311, 312

– obręb Zalesiany [0030] działki nr ewidencyjny: 21/12, 1.31/17, 1.32/1, 1.51/1, 1.52/3, 1.54/3, 1.56/5, 58/3, 1.61, 1.71/16, 1.71/17, 1.72/5, 1.72/6, 1.77, 1.79, 1.82/2, 1.83/1, 1.141, 1.145, 1.146/1, 1.146/2, 1.177

– obręb Pomigacze [0024] działki nr ewidencyjny: 1.84, 1.99, 1.100, 1.104, 1.105/1, 1.105/2, 1.108, 1.117, 1.120/2, 1.122, 1.132, 1.134, 1.143, 1.167, 1.183, 1.184, 1.192/3

  • Gmina Juchnowiec Kościelny, powiat białostocki:

– obręb Koplany Folwark [0021] działki nr ewidencyjny: 42/3, 42/5, 44, 45, 46/1, 50, 51, 53, 141/3, 187

– obręb Ignatki [0012] działki nr ewidencyjny: 142/31, 142/10, 142/13, 142/16

– obręb Koplany [0020] działki nr ewidencyjny: 18/2, 19/2, 19/7, 19/14, 20/1, 128/1, 128/4, 135/3, 139/4, 139/2, 322/2, 322/3, 324, 326/1, 326/4, 346/1, 370/1, 372

– obręb Brończany [0004] działki nr ewidencyjny: 28/50, 83/1, 106, 107, 118, 119, 186/1

– obręb Lewickie [0024] działki nr ewidencyjny: 79/1, 82/1, 93, 116, 117, 140/6, 140/7, 145/1, 537/3, 537/4, 544/6, 544/7, 560/1, 577/3, 582/4, 701/1, 717/5, 717/6, 717/12, 718/1, 719, 788

– obręb Lewickie-Kolonia [0025] działki nr ewidencyjny: 1, 16/2, 16/4, 138/1, 139/8, 140/4, 170/1, 172/4, 172/5, 175/1, 176/1, 180/1, 181, 203/1, 216/1, 216/3, 216/4, 284/1

– obręb Juchnowiec-Kościelny [0017] działki nr ewidencyjny: 24/1, 25/1, 25/4, 25/5, 32/14, 68/8, 233

– obręb Niewodnica Nargilewska-Kolonia [0040] działki nr ewidencyjny: 1/1, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 138, 144, 150/1, 151/1, 152, 156, 204, 205, 231, 234, 235, 236/1, 241/1, 278/1, 279/1, 281/1, 282, 307/4, 307/8, 308/6, 322, 323, 324, 335, 336, 424

– obręb Niewodnica Nargilewska [0026] działki nr ewidencyjny: 43/2, 43/6, 56, 63, 65, 67, 86,

– obręb Rumejki [0031] działki nr ewidencyjny: 23/1, 35/4, 42/8, 42/11, 182, 182/1, 184/1, 184/2, 185/1, 186/1, 186/2, 187, 187/3, 232/1, 305/1

– obręb Hermanówka [0007] działki nr ewidencyjny: 76/3, 100, 104/15, 107, 108, 113, 114, 115, 119, 120, 127/2, 132, 137, 138, 198, 199, 200, 207, 214, 218, 236, 247, 248, 253, 255, 268, 272/1, 275, 463, 464, 481, 483, 488, 487, 489, 570/3, 570/4, 578, 604, 606, 623

– obręb Janowicze-Kolonia [0015] działki nr ewidencyjny: 82/1, 82/9, 88/1, 89/1, 91/4

– obręb Hryniewicze [0011] działka nr ewidencyjny: 403

– obręb Klewinowo [0019] działki nr ewidencyjny: 240, 241, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 811, 814/1, 815, 818/2, 819, 821, 822, 824, 826, 827, 829, 830, 837, 838, 858, 860, 862, 863,

– obręb Wojszki [0037] działki nr ewidencyjny: 1/3, 29/2, 258/3, 291, 292/1, 307, 312/1, 317/4, 318, 323/4, 329, 337/1, 344/6, 359, 360, 362/3, 363, 372/1, 373/1, 373/2, 410/1, 410/3, 417, 450, 453, 495/1, 462, 463/1, 464/1, 470, 472/1, 474/2, 481/7, 482, 483/1, 488, 490/3, 492/3, 494/1, 737, 738, 739, 740, 747, 758, 766, 769, 772/1, 772/3, 778/1, 788, 798, 805/1, 832, 833, 841, 902, 904/2, 909/12, 1221, 1222, 1224, 1230/1, 1233/1, 1280/2, 1281/2, 1294, 1298, 1299

  • Gmina Zabłudów, powiat białostocki:

– obręb Skrybicze [0040] działki nr ewidencyjny: 18/7, 19, 75/2, 77/1, 77/2, 79/3, 80, 81, 88/13, 88/17, 89/2, 89/7, 92/2, 140, 143, 145, 146, 149, 150/1, 154, 155/1, 248/4, 252, 257, 258, 339/4, 340/5, 340/6, 344/3, 344/5, 347/1, 437/1, 438/2, 438/3, 584, 597, 600, 601

– obręb Halickie [0012] działki nr ewidencyjny: 194, 197/1, 198, 201/2, 202/2, 213/2, 224, 225, 229, 292/1, 293/2, 294/7, 442/1, 448/1, 542, 543, 544, 552/1, 553, 558, 559, 563, 565, 569/1, 575, 584, 587, 590, 593, 594, 607, 615, 619, 620/1, 621/1

– obręb Kudrycze [0020] działki nr ewidencyjny: 1.10, 1.13, 1.24, 1.18/1, 1.42/2, 1.44/2, 1.60, 1.63/1, 1.106, 1.109, 1.135, 1.157, 1.165, 1.172, 1.194/2, 1.198, 1.200, 1.203, 1.250/1

– obręb Nowosady [0027] działki nr ewidencyjny: 1.14, 1.15, 1.26, 1.27, 1.35/2, 1.45, 1.46, 1.51/2, 1.51/4, 1.52/1, 1.53, 1.54, 2.184/3, 2.186, 2.187, 2.247/2, 2.248/3, 2.250, 2.251/1, 2.269, 2.270, 2.272/2, 2.273/2, 2.274, 2.290, 2.292, 2.293, 2.312/10, 2.312/11, 2.312/13, 2.449/2, 2.451/10

– obręb Rzepniki [0038] działki nr ewidencyjny: 1.19/1, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23/2, 1.23/3, 1.43, 1.56, 1.58, 1.59, 1.61, 1.62, 1.63, 1.72, 1.73, 1.74/1, 1.92, 1.93, 1.95, 1.96/2, 1.101/2, 1.141/1, 1.142, 1.145/3, 1.173, 1.174, 1.606

– obręb Krynickie [0018] działka nr ewidencyjny: 3.521/2

– obręb Kuriany [0021] działki nr ewidencyjny: 25/1, 26/2, 28/1, 29/2, 30/5, 106/7, 106/11, 107/10, 107/11, 113/2, 120/4, 120/8, 122/6, 196/1, 197, 201/1, 201/3, 217/6, 218/1, 221/1, 223/10, 224/17, 225/1, 227/4, 229/1, 229/2, 334/2, 348, 369, 370, 374, 379, 380, 382/1

– obręb Protasy [0034] działki nr ewidencyjny: 1.82/5, 1.83/1, 1.84/6, 1.84/3, 1.102/1, 1.102/8, 1.103/6

  • Gmina Supraśl, powiat białostocki:

– obręb Sobolewo [0010] działki nr ewidencyjny: 713, 121/24, 129/7, 129/6, 141, 143/5, 143/10, 151, 153, 170, 178, 186, 193/1, 194/1, 201, 205, 240/1, 293, 523/2, 523/4, 524/1, 525, 526, 529/14, 593, 594, 595, 600, 601, 677/73, 677/74, 677/104, 680, 699/5, 699/11

– obręb Henrykowo [0004] działki nr ewidencyjny: 2/2, 3/2, 4/6, 5/14, 49, 50

  • Gmina Bielsk Podlaski, powiat bielski:

– obręb Ploski [0038] działki nr ewidencyjny: 2, 3, 4, 6, 18, 39, 58/1, 58/2, 60, 61/1, 61/2, 65, 68/2, 70, 80

- obręb Deniski [0007] działki nr ewidencyjny: 149, 765, 566, 567, 568, 570, 571

          Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią niniejszej decyzji i postanowienia w Referacie Geologii Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (pok. 525, tel. 85 66-54-466) w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

         Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach Urzędu Miasta i Gminy Chroszcz, Urzędu Miasta i Gminy Zabłudów, Urzędu Miasta i Gminy Supraśl, Urzędu Gminy Bielsk Podlaski, Urzędu Gminy Turośń Kościelny oraz Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie ww. gmin i miejscowościach, na terenie których mają być prowadzone prace objęte projektem. Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Marszałek Województwa Podlaskiego

Data wytworzenia: 2017-03-02

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Modyfikujący: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-03-13

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-03-13