O B W I E S Z C Z E N I E AR.6740. 3. 26. 2016

o wydaniu decyzji zezwalającej na na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi powiatowej nr 1469B na odcinku Protasy – Folwarki Małe i przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1470B Folwarki Małe – Zabłudów (gm. Zabłudów) ze zjazdami, budową i przebudową przepustów, budową kanalizacji deszczowej, przebudową napowietrznej sieci energetyczno – oświetleniowej, przebudową kablowej sieci energetycznej i przebudową sieci telekomunikacyjnej

AR.6740. 3. 26. 2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

               Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania  i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 18.08.2017 r., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Powiatu Białostockiego, w imieniu którego występuje Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, złożonego w dniu 25.05.2017 r., doprecyzowanego w dniu 17.08.2017 r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej  budowę drogi powiatowej nr 1469B na odcinku Protasy – Folwarki Małe i przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1470B Folwarki Małe – Zabłudów (gm. Zabłudów) ze zjazdami, budową i przebudową przepustów, budową kanalizacji deszczowej, przebudową napowietrznej sieci energetyczno – oświetleniowej, przebudową kablowej sieci energetycznej i przebudową sieci telekomunikacyjnej na działkach o nr geod:

- 384, 382/2, 383/3, 382/3 obręb 21 Kuriany jedn. ew. gm. Zabłudów

- 149/1, 82/6, 82/8, 83/2, 92/2, 39/2, 38/9, 145/6, 72/2, 72/3, 167/5, 167/7, 167/9, 76/5, 73/7, 73/9, 56/1, 57/3, 57/5, 159/2, 77/4, 77/5, 145/2, 69/3, 78/11, 55/5, 54/11, 54/13, 53/6, 52/11, 52/13, 51/16, 51/18, 145/3, 51/20,  50/9, 50/8, 48/5, 48/7, 47/7, 47/9, 47/11, 46/9, 46/11, 46/13, 46/15, 45/7, 45/9, 45/11, 44/7, 44/9, 44/11, 161/1, 43/10, 43/12, 43/16, 43/14, 43/18, 42/7, 42/11, 42/9, 42/13, 41/7, 41/11, 41/9, 41/13, 40/6, 40/4, 145/10, 145/8 obręb 34 Protasy jedn. ew. gm. Zabłudów

-156/1, 77/2, 78/1, 117/9, 115/1, 117/11, 117/13, 159/1, 119/32, 119/30, 119/34, 119/36, 119/38, 119/44, 119/42, 120/2, 124/2, 138/4 obręb 2 Borowiki jedn. ew. gm. Zabłudów

- 177, 26/1, 245/14, 245/12, 246/1, 247/4, 247/6, 248/1, 249/1, 250/1, 32/1, 33/5, 34/7,   34/9, 34/11, 35/3, 35/5, 267/1, 36/1, 34/13, 59/1, 59/2, 178, 66/3, 66/4, 67, 366, 68/1, 438/1, 439/1, 440/1, 443/3, 443/5, 447/1, 446/1, 445/1, 78/11, 101/1, 145/1, 450/15, 450/17, 450/19, 450/21, 450/23, 455/13, 455/15, 455/17, 456/1, 176/1, 179 obręb 35 Rafałówka jedn. ew. gm. Zabłudów

- 68, 69/1, 36/1, 37/1, 38/1, 39/3, 40/1, 41/1, 76/1, 42/3, 43/1, 44/3, 45/1, 46/5, 46/7, 47/1, 48/1, 50/3, 51/1, 240, 259/35, 259/1, 259/37, 231, 232/1, 230/1, 233/1, 203, 2/5, 2/3, 3/1, 1/1 obręb 6 Dobrzyniówka jedn. ew.  gm. Zabłudów

- 235/2, 236/2, 239/3, 239/2, 117/4, 117/2, 240, 4/5, 4/7, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 238/2, 237/2, 12/2, 3, 2/2, 15, 118/2 obręb 8 Folwarki Małe jedn. ew. gm. Zabłudów

- 349, 191/3, 193/4, 195/7, 195/9, 195/11, 195/13, 195/15, 196/29, 196/31, 196/33, 196/35, 196/37, 196/23, 196/25, 196/27, 196/21 obręb 94 Zabłudów jedn. ew. 200214_4 m. Zabłudów.

Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje:

 1. budowę dróg powiatowych w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, rowów przydrożnych, krytych i rozsączających, zjazdów z przepustami,
 2. budowę kanalizacji deszczowej z wylotami,
 3. budowę i przebudowę przepustów,
 4. przebudowę napowietrznej sieci energetyczno-oświetleniowej i sieci energetycznej kablowej,
 5. przebudowę sieci telekomunikacyjnej,
 6. usunięcie drzew i krzewów.

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

Obręb Kuriany: nr geod. 383/1 na działki nr 383/3 i 383/4, nr geod. 382/1 na działki nr 382/3 i 382/4;

Obręb Protasy: nr geod. 82/3 na działki nr 82/6 i 82/7, nr geod. 82/4 na działki nr 82/8 i 82/9, nr geod. 83/1 na działki nr 83/2 i 83/3, nr geod. 45/4 na działki nr 45/7 i 45/8, nr geod. 92/1 na działki nr 92/2 i 92/3, nr geod. 47/5 na działki nr 47/9 i 47/10, nr geod. 39/1 na działki nr 39/2 i 39/3, nr geod. 38/8 na działki nr 38/9 i 38/10, nr geod. 145/4 na działki nr 145/6 i 145/7, nr geod. 159/1 na działki nr 159/2 i 159/3, nr geod. 161 na działki nr 161/1 i 161/2, nr geod. 72/1 na działki nr 72/2, 72/3 i 72/4, nr geod. 167/1 na działki nr 167/5 i 167/6, nr geod. 167/2 na działki nr 167/7 i 167/8, nr geod. 167/4 na działki nr 167/9 i 167/10, nr geod. 76/4 na działki nr 76/5 i 76/6, nr geod. 50/7 na działki nr 50/9 i 50/10, nr geod. 73/2 na działki nr 73/7 i 73/8, nr geod. 52/9 na działki nr 52/11 i 52/12, nr geod. 77/3 na działki nr 77/4, 77/5 i 77/6, nr geod. 73/6 na działki nr 73/9 i 73/10, nr geod. 56 na działki nr 56/1 i 56/2, nr geod. 40/2 na działki nr 40/4 i 40/5, nr geod. 57/1 na działki nr 57/3 i 57/4, nr geod. 57/2 na działki nr 57/5 i 57/6, nr geod. 69/2 na działki nr 69/3 i 69/4, nr geod. 53/5 na działki nr 53/6 i 53/7, nr geod. 78/4 na działki nr 78/11 i 78/12, nr geod. 52/10 na działki nr 52/13 i 52/14, nr geod. 54/9 na działki nr 54/11 i 54/12, nr geod. 54/10 na działki nr 54/13 i 54/14, nr geod. 51/13 na działki nr 51/16 i 51/17, nr geod. 51/14 na działki nr 51/18 i 51/19, nr geod. 51/15 na działki nr 51/20 i 51/21, nr geod. 48/3 na działki nr 48/5 i 48/6, nr geod. 48/4 na działki nr 48/7 i 48/8, nr geod. 47/4 na działki nr 47/7 i 47/8, nr geod. 47/6 na działki nr 47/11 i 47/12, nr geod. 46/5 na działki nr 46/9 i 46/10, nr geod. 46/6 na działki nr 46/11 i 46/12, nr geod. 46/7 na działki nr 46/13 i 46/14, nr geod. 46/8 na działki nr 46/15 i 46/16, nr geod. 45/5 na działki nr 45/9 i 45/10, nr geod. 45/6 na działki nr 45/11 i 45/12, nr geod. 44/4 na działki nr 44/7 i 44/8, nr geod. 44/5 na działki nr 44/9 i 44/10, nr geod. 44/6 na działki nr 44/11 i 44/12, nr geod. 43/4 na działki nr 43/10 i 43/11, nr geod. 43/5 na działki nr 43/12 i 43/13, nr geod. 43/8 na działki nr 43/16 i 43/17, nr geod. 43/6 na działki nr 43/14 i 43/15, nr geod. 43/9 na działki nr 43/18 i 43/19, nr geod. 42/3 na działki nr 42/7 i 42/8, nr geod. 42/5 na działki nr 42/11 i 42/12, nr geod. 42/4 na działki nr 42/9 i 42/10, nr geod. 42/6 na działki nr 42/13 i 42/14, nr geod. 41/3 na działki nr 41/7 i 41/8, nr geod. 41/5 na działki nr 41/11 i 41/12, nr geod. 41/4 na działki nr 41/9 i 41/10, nr geod. 41/6 na działki nr 41/13 i 41/14,  nr geod. 40/3 na działki nr 40/6 i 40/7, nr geod. 145/5 na działki nr 145/8, 145/10, i 145/9;

Obręb Borowiki: nr geod. 77/1 na działki nr 77/2 i 77/3, nr geod. 78 na działki nr 78/1 i 78/2, nr geod. 117/1 na działki nr 117/9 i 117/10, nr geod. 115 na działki nr 115/1 i 115/2, nr geod. 117/7 na działki nr 117/11 i 117/12, nr geod. 119/21 na działki nr 119/36 i 119/37, nr geod. 119/19 na działki nr 119/38 i 119/39, nr geod. 117/4 na działki nr 117/13 i 117/14, nr geod. 119/3 na działki nr 119/30 i 119/31, nr geod. 159 na działki nr 159/1 i 159/2, nr geod. 119/4 na działki nr 119/32 i 119/33, nr geod. 119/14 na działki nr 119/34 i 119/35,  nr geod. 119/27 na działki nr 119/44 i 119/45, nr geod. 119/12 na działki nr 119/42 i 119/43, nr geod. 120/1 na działki nr 120/2 i 120/3, nr geod. 124/1 na działki nr 124/2 i 124/3, nr geod. 138/3 na działki nr 138/4 i 138/5; Obręb Rafałówka: nr geod. 26 na działki nr 26/1 i 26/2, nr geod. 245/3 na działki nr 245/14 i 245/15,   nr geod. 245/2 na działki nr 245/12 i 245/13, nr geod. 246 na działki nr 246/1 i 246/2, nr geod. 247/1 na działki nr 247/4 i 247/5, nr geod. 247/3 na działki nr 247/6 i 247/7, nr geod. 34/2 na działki nr 34/9 i 34/10,   nr geod. 32 na działki nr 32/1 i 32/2, nr geod. 248 na działki nr 248/1 i 248/2, nr geod. 249 na działki nr 249/1 i 249/2, nr geod. 250 na działki nr 250/1 i 250/2, nr geod. 33/3 na działki nr 33/5 i 33/6, nr geod. 34/1 na działki nr 34/7 i 34/8, nr geod. 34/5 na działki nr 34/11 i 34/12, nr geod. 35/1 na działki nr 35/3 i 35/4, nr geod. 35/2 na działki nr 35/5 i 35/6, nr geod. 267 na działki nr 267/1 i 267/2, nr geod. 59 na działki nr 59/1, 59/2 i 59/3, nr geod. 438 na działki nr 438/1 i 438/2, nr geod. 36 na działki nr 36/1 i 36/2, nr geod. 66/2 na działki nr 66/3, 66/4 i 66/5, nr geod. 450/4 na działki nr 450/23 i 450/24, nr geod. 68 na działki nr 68/1 i 68/2, nr geod. 101 na działki nr 101/1 i 101/2, nr geod. 34/6 na działki nr 34/13 i 34/14, nr geod. 439 na działki nr 439/1 i 439/2, nr geod. 440 na działki nr 440/1 i 440/2, nr geod. 443/1 na działki nr 443/3 i 443/4,   nr geod. 443/2 na działki nr 443/5 i 443/6, nr geod. 447 na działki nr 447/1 i 447/2, nr geod. 446 na działki nr 446/1 i 446/2, nr geod. 445 na działki nr 445/1 i 445/2, nr geod. 78/3 na działki nr 78/11 i 78/12, nr geod. 145 na działki nr 145/1 i 145/2, nr geod. 450/9 na działki nr 450/15 i 450/16, nr geod. 450/10 na działki nr 450/17 i 450/18, nr geod. 450/11 na działki nr 450/19 i 450/20, nr geod. 450/12 na działki nr 450/21 i 450/22, nr geod. 455/3 na działki nr 455/13 i 455/14, nr geod. 455/8 na działki nr 455/15 i 455/16, nr geod. 455/9 na działki nr 455/17 i 455/18, nr geod. 456 na działki nr 456/1 i 456/2, nr geod. 176 na działki nr 176/1 i 176/2; Obręb Dobrzyniówka: nr geod. 69 na działki nr 69/1 i 69/2, nr geod. 38 na działki nr 38/1 i 38/2, nr geod. 41 na działki nr 41/1 i 41/2, nr geod. 76 na działki nr 76/1 i 76/2, nr geod. 43 na działki nr 43/1 i 43/2, nr geod. 44/2 na działki nr 44/3 i 44/4, nr geod. 47 na działki nr 47/1 i 47/2, nr geod. 48 na działki nr 48/1 i 48/2, nr geod. 51 na działki nr 51/1 i 51/2, nr geod. 259/18 na działki nr 259/35 i 259/36, nr geod. 259/34 na działki nr 259/37 i 259/38, nr geod. 232 na działki nr 232/1 i 232/2, nr geod. 230 na działki nr 230/1 i 230/2, nr geod. 233 na działki nr 233/1 i 233/2, nr geod. 1 na działki nr 1/1 i 1/2, nr geod. 2/2 na działki nr 2/5 i 2/6, nr geod. 2/1 na działki nr 2/3 i 2/4, nr geod. 3 na działki nr 3/1 i 3/2;

Obręb Folwarki Małe: nr geod. 235 na działki nr 235/2 i 235/1, nr geod. 236 na działki nr 236/2 i 236/1, nr geod. 239 na działki nr 239/2, 239/3 i 239/1, nr geod. 117/1 na działki nr 117/4 i 117/3, nr geod. 4/1 na działki nr 4/5 i 4/4, nr geod. 4/3 na działki nr 4/7 i 4/6, nr geod. 5 na działki nr 5/2 i 5/1, nr geod. 6 na działki nr 6/2 i 6/1, nr geod. 7 na działki nr 7/2 i 7/1, nr geod. 8 na działki nr 8/2 i 8/1, nr geod. 238 na działki nr 238/2 i 238/1, nr geod. 237 na działki nr 237/2 i 237/1, nr geod. 12 na działki nr 12/2 i 12/1, nr geod. 2 na działki nr 2/2 i 2/1; Obręb Zabłudów: nr geod. 191/1 na działki nr 191/3 i 191/2, nr geod. 193/2 na działki nr 193/4 i 193/3, nr geod. 195/1 na działki nr 195/7 i 195/6, nr geod. 195/2 na działki nr 195/9 i 195/8, nr geod. 195/3 na działki nr 195/11 i 195/10, nr geod. 195/4 na działki nr 195/13 i 195/12, nr geod. 195/5 na działki nr 195/15 i 195/14, nr geod. 196/14 na działki nr 196/29 i 196/28, nr geod. 196/16 na działki nr 196/31 i 196/30, nr geod. 196/17 na działki nr 196/33 i 196/32, nr geod. 196/18 na działki nr 196/35 i 196/34, nr geod. 196/19 na działki nr 196/37 i 196/36, nr geod. 196/7 na działki nr 196/23 i 196/22, nr geod. 196/8 na działki nr 196/25 i 196/24, nr geod. 196/2 na działki nr 196/27 i 196/26, nr geod. 196/3 na działki nr 196/21 i 196/20.

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi powiatowej Nr 1469B:

- nr 382/2, 383/3, 382/3 obręb Kuriany; 82/6, 82/8, 83/2, 45/7, 92/2, 47/9, 39/2, 38/9, 145/6, 159/2, 161/1, 72/2, 72/3, 167/5, 167/7, 167/9, 76/5, 50/9, 73/7, 52/11, 77/4, 77/5, 73/9, 56/1, 40/4, 57/3, 145/2, 57/5, 69/3, 53/6, 78/11, 52/13, 55/5, 54/11, 54/13, 51/16, 51/18, 145/3, 51/20, 48/5, 48/7, 50/8, 47/7, 47/11, 46/9, 46/11, 46/13, 46/15, 45/9, 45/11, 44/7, 44/9, 44/11, 43/10, 43/12, 43/16, 43/14, 43/18, 42/7, 42/11, 42/9, 42/13, 41/7, 41/11, 41/9, 41/13, 40/6 obręb Protasy; 77/2, 78/1, 117/9, 115/1, 117/11, 119/36, 119/38, 117/13, 119/30, 159/1, 119/32, 119/34, 119/44, 119/42, 120/2, 124/2, 138/4 obręb Borowiki; 26/1, 245/14, 245/12, 246/1, 247/4, 247/6, 248/1, 249/1, 250/1, 32/1, 33/5, 34/7, 34/9, 34/11, 35/3, 35/5, 267/1, 59/1, 59/2, 438/1, 36/1, 66/3, 66/4, 450/23, 68/1, 101/1, 34/13, 439/1, 440/1, 443/3, 443/5, 447/1, 446/1, 445/1, 78/11, 145/1, 450/15, 450/17, 450/19, 450/21, 455/13, 455/15, 455/17, 456/1, 176/1 obręb Rafałówka; 69/1, 76/1, 259/35, 259/37, 38/1, 41/1, 43/1, 44/3, 47/1, 48/1, 51/1 obręb Dobrzyniówka; 235/2, 236/2, 239/3, 117/4, 117/2 obręb Folwarki Małe, gm. Zabłudów.

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi powiatowej Nr 1470B:

- 232/1, 230/1, 233/1, 2/5, 2/3, 3/1, 1/1 obręb Dobrzyniówka; 239/2, 4/5, 4/7, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 238/2, 237/2, 12/2, 2/2 obręb Folwarki Małe; 191/3, 193/4, 195/7, 195/9, 195/11, 195/13, 195/15, 196/29, 196/31, 196/33, 196/35, 196/37, 196/23, 196/25, 196/27, 196/21 obręb Zabłudów, gm. Zabłudów.

 

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury,  ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 305, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400.

 

          Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej.


AR.6740. 3. 26. 2016

O B W I E S Z C Z E N I E    

 

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu Białostockiego, w imieniu którego występuje Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, złożony w dniu 25.05.2017 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi powiatowej nr 1469B na odcinku Protasy – Folwarki Małe i przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1470B Folwarki Małe – Zabłudów (gm. Zabłudów) ze zjazdami, budową i przebudową przepustów, budową kanalizacji deszczowej, przebudową napowietrznej sieci energetyczno – oświetleniowej, przebudową kablowej sieci energetycznej i przebudową sieci telekomunikacyjnej na działkach o nr geod:

- 384, 382/2, 383/3, 382/3 obręb 21 Kuriany jedn. ew. gm. Zabłudów

- 149/1, 82/6, 82/8, 83/2, 92/2, 39/2, 38/9, 145/6, 72/2, 72/3, 167/5, 167/7, 167/9, 76/5, 73/7, 73/9, 56/1, 57/3, 57/5, 159/2, 77/4, 77/5, 145/2, 69/3, 78/11, 55/5, 54/11, 54/13, 53/6, 52/11, 52/13, 51/16, 51/18, 145/3, 51/20,  50/9, 50/8, 48/5, 48/7, 47/7, 47/9, 47/11, 46/9, 46/11, 46/13, 46/15, 45/7, 45/9, 45/11, 44/7, 44/9, 44/11, 161/1, 43/10, 43/12, 43/16, 43/14, 43/18, 42/7, 42/11, 42/9, 42/13, 41/7, 41/11, 41/9, 41/13, 40/6, 40/4, 145/10, 145/8 obręb 34 Protasy jedn. ew. gm. Zabłudów

-156/1, 77/2, 78/1, 117/9, 115/1, 117/11, 117/13, 159/1, 119/32, 119/30, 119/34, 119/36, 119/38, 119/44, 119/42, 120/2, 124/2, 138/4 obręb 2 Borowiki jedn. ew. gm. Zabłudów

- 177, 26/1, 245/14, 245/12, 246/1, 247/4, 247/6, 248/1, 249/1, 250/1, 32/1, 33/5, 34/7,   34/9, 34/11, 35/3, 35/5, 267/1, 36/1, 34/13, 59/1, 59/2, 178, 66/3, 66/4, 67, 366, 68/1, 438/1, 439/1, 440/1, 443/3, 443/5, 447/1, 446/1, 445/1, 78/11, 101/1, 145/1, 450/15, 450/17, 450/19, 450/21, 450/23, 455/13, 455/15, 455/17, 456/1, 176/1, 179 obręb 35 Rafałówka jedn. ew. gm. Zabłudów

- 68, 69/1, 36/1, 37/1, 38/1, 39/3, 40/1, 41/1, 76/1, 42/3, 43/1, 44/3, 45/1, 46/5, 46/7, 47/1, 48/1, 50/3, 51/1, 240, 259/35, 259/1, 259/37, 231, 232/1, 230/1, 233/1, 203, 2/5, 2/3, 3/1, 1/1 obręb 6 Dobrzyniówka jedn. ew.  gm. Zabłudów

- 235/2, 236/2, 239/3, 239/2, 117/4, 117/2, 240, 4/5, 4/7, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 238/2, 237/2, 12/2, 3, 2/2, 15, 118/2 obręb 8 Folwarki Małe jedn. ew. gm. Zabłudów

- 349, 191/3, 193/4, 195/7, 195/9, 195/11, 195/13, 195/15, 196/29, 196/31, 196/33, 196/35, 196/37, 196/23, 196/25, 196/27, 196/21 obręb 94 Zabłudów jedn. ew. 200214_4 m. Zabłudów.

Zakres robót budowlanych, zgodnie z załączonym projektem budowlanym obejmuje:

 1. budowę dróg powiatowych w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, rowów przydrożnych, krytych i rozsączających, zjazdów z przepustami,
 2. budowę kanalizacji deszczowej z wylotami,
 3. budowę i przebudowę przepustów,
 4. przebudowę napowietrznej sieci energetyczno-oświetleniowej i sieci energetycznej kablowej,
 5. przebudowę sieci telekomunikacyjnej,
 6. usunięcie drzew i krzewów.

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości:

Obręb Kuriany: nr geod. 383/1 na działki nr 383/3 i 383/4, nr geod. 382/1 na działki nr 382/3 i 382/4;

Obręb Protasy: nr geod. 82/3 na działki nr 82/6 i 82/7, nr geod. 82/4 na działki nr 82/8 i 82/9, nr geod. 83/1 na działki nr 83/2 i 83/3, nr geod. 45/4 na działki nr 45/7 i 45/8, nr geod. 92/1 na działki nr 92/2 i 92/3, nr geod. 47/5 na działki nr 47/9 i 47/10, nr geod. 39/1 na działki nr 39/2 i 39/3, nr geod. 38/8 na działki nr 38/9 i 38/10, nr geod. 145/4 na działki nr 145/6 i 145/7, nr geod. 159/1 na działki nr 159/2 i 159/3, nr geod. 161 na działki nr 161/1 i 161/2, nr geod. 72/1 na działki nr 72/2, 72/3 i 72/3, nr geod. 167/1 na działki nr 167/5 i 167/6, nr geod. 167/2 na działki nr 167/7 i 167/8, nr geod. 167/4 na działki nr 167/9 i 167/10, nr geod. 76/4 na działki nr 76/5 i 76/6, nr geod. 50/7 na działki nr 50/9 i 50/10, nr geod. 73/2 na działki nr 73/7 i 73/8, nr geod. 52/9 na działki nr 52/11 i 52/12, nr geod. 77/3 na działki nr 77/4, 77/5 i 77/6, nr geod. 73/6 na działki nr 73/9 i 73/10, nr geod. 56 na działki nr 56/1 i 56/2, nr geod. 40/2 na działki nr 40/4 i 40/5, nr geod. 57/1 na działki nr 57/3 i 57/4, nr geod. 57/2 na działki nr 57/5 i 57/6, nr geod. 69/2 na działki nr 69/3 i 69/4, nr geod. 53/5 na działki nr 53/6 i 53/7, nr geod. 78/4 na działki nr 78/11 i 78/12, nr geod. 52/10 na działki nr 52/13 i 52/14, nr geod. 54/9 na działki nr 54/11 i 54/12, nr geod. 54/10 na działki nr 54/13 i 54/14, nr geod. 51/13 na działki nr 51/16 i 51/17, nr geod. 51/14 na działki nr 51/18 i 51/19, nr geod. 51/15 na działki nr 51/20 i 51/21, nr geod. 48/3 na działki nr 48/5 i 48/6, nr geod. 48/4 na działki nr 48/7 i 48/8, nr geod. 47/4 na działki nr 47/7 i 47/8, nr geod. 47/6 na działki nr 47/11 i 47/12, nr geod. 46/5 na działki nr 46/9 i 46/10, nr geod. 46/6 na działki nr 46/11 i 46/12, nr geod. 46/7 na działki nr 46/13 i 46/14, nr geod. 46/8 na działki nr 46/15 i 46/16, nr geod. 45/5 na działki nr 45/9 i 45/10, nr geod. 45/6 na działki nr 45/11 i 45/12, nr geod. 44/4 na działki nr 44/7 i 44/8, nr geod. 44/5 na działki nr 44/9 i 44/10, nr geod. 44/6 na działki nr 44/11 i 44/12, nr geod. 43/4 na działki nr 43/10 i 43/11, nr geod. 43/5 na działki nr 43/12 i 43/13, nr geod. 43/8 na działki nr 43/16 i 43/17, nr geod. 43/6 na działki nr 43/14 i 43/15, nr geod. 43/9 na działki nr 43/18 i 43/19, nr geod. 42/3 na działki nr 42/7 i 42/8, nr geod. 42/5 na działki nr 42/11 i 42/12, nr geod. 42/4 na działki nr 42/9 i 42/10, nr geod. 42/6 na działki nr 42/13 i 42/14, nr geod. 41/3 na działki nr 41/7 i 41/8, nr geod. 41/5 na

działki nr 41/11 i 41/12, nr geod. 41/4 na działki nr 41/9 i 41/10, nr geod. 41/6 na działki nr 41/13 i 41/14,  nr geod. 40/3 na działki nr 40/6 i 40/7, nr geod. 145/5 na działki nr 145/8, 145/10, i 145/9;

Obręb Borowiki: nr geod. 77/1 na działki nr 77/2 i 77/3, nr geod. 78 na działki nr 78/1 i 78/2, nr geod. 117/1 na działki nr 117/9 i 117/10, nr geod. 115 na działki nr 115/1 i 115/2, nr geod. 117/7 na działki nr 117/11 i 117/12, nr geod. 119/21 na działki nr 119/36 i 119/37, nr geod. 119/19 na działki nr 119/38 i 119/39, nr geod. 117/4 na działki nr 117/13 i 117/14, nr geod. 119/3 na działki nr 119/30 i 119/31, nr geod. 159 na działki nr 159/1 i 159/2, nr geod. 119/4 na działki nr 119/32 i 119/33, nr geod. 119/14 na działki nr 119/34 i 119/35,  nr geod. 119/27 na działki nr 119/44 i 119/45, nr geod. 119/12 na działki nr 119/42 i 119/43, nr geod. 120/1 na działki nr 120/2 i 120/3, nr geod. 124/1 na działki nr 124/2 i 124/3, nr geod. 138/3 na działki nr 138/4 i 138/5; Obręb Rafałówka: nr geod. 26 na działki nr 26/1 i 26/2, nr geod. 245/3 na działki nr 245/14 i 245/15,   nr geod. 245/2 na działki nr 245/12 i 245/13, nr geod. 246 na działki nr 246/1 i 246/2, nr geod. 247/1 na działki nr 247/4 i 247/5, nr geod. 247/3 na działki nr 247/6 i 247/7, nr geod. 34/2 na działki nr 34/9 i 34/10,   nr geod. 32 na działki nr 32/1 i 32/2, nr geod. 248 na działki nr 248/1 i 248/2, nr geod. 249 na działki nr 249/1 i 249/2, nr geod. 250 na działki nr 250/1 i 250/2, nr geod. 33/3 na działki nr 33/5 i 33/6, nr geod. 34/1 na działki nr 34/7 i 34/8, nr geod. 34/5 na działki nr 34/11 i 34/12, nr geod. 35/1 na działki nr 35/3 i 35/4, nr geod. 35/2 na działki nr 35/5 i 35/6, nr geod. 267 na działki nr 267/1 i 267/2, nr geod. 59 na działki nr 59/1, 59/2 i 59/3, nr geod. 438 na działki nr 438/1 i 438/2, nr geod. 36 na działki nr 36/1 i 36/2, nr geod. 66/2 na działki nr 66/3, 66/4 i 66/5, nr geod. 450/4 na działki nr 450/23 i 450/24, nr geod. 68 na działki nr 68/1 i 68/2, nr geod. 101 na działki nr 101/1 i 101/2, nr geod. 34/6 na działki nr 34/13 i 34/14, nr geod. 439 na działki nr 439/1 i 439/2, nr geod. 440 na działki nr 440/1 i 440/2, nr geod. 443/1 na działki nr 443/3 i 443/4,   nr geod. 443/2 na działki nr 443/5 i 443/6, nr geod. 447 na działki nr 447/1 i 447/2, nr geod. 446 na działki nr 446/1 i 446/2, nr geod. 445 na działki nr 445/1 i 445/2, nr geod. 78/3 na działki nr 78/11 i 78/12, nr geod. 145 na działki nr 145/1 i 145/2, nr geod. 450/9 na działki nr 450/15 i 450/16, nr geod. 450/10 na działki nr 450/17 i 450/18, nr geod. 450/11 na działki nr 450/19 i 450/20, nr geod. 450/12 na działki nr 450/21 i 450/22, nr geod. 455/3 na działki nr 455/13 i 455/14, nr geod. 455/8 na działki nr 455/15 i 455/16, nr geod. 455/9 na działki nr 455/17 i 455/18, nr geod. 456 na działki nr 456/1 i 456/2, nr geod. 176 na działki nr 176/1 i 176/2; Obręb Dobrzyniówka: nr geod. 69 na działki nr 69/1 i 69/2, nr geod. 36 na działki nr 36/1 i 36/2, nr geod. 37 na działki nr 37/1 i 37/2, nr geod. 38 na działki nr 38/1 i 38/2, nr geod. 39 na działki nr 39/3 i 39/4, nr geod. 40 na działki nr 40/1 i 40/2, nr geod. 41 na działki nr 41/1 i 41/2, nr geod. 76 na działki nr 76/1 i 76/2, nr geod. 42/1 na działki nr 42/3 i 42/4, nr geod. 43 na działki nr 43/1 i 43/2, nr geod. 44/2 na działki nr 44/3 i 44/4, nr geod. 45 na działki nr 45/1 i 45/2, nr geod. 46/1 na działki nr 46/5 i 46/6, nr geod. 46/3 na działki nr 46/7 i 46/8, nr geod. 47 na działki nr 47/1 i 47/2, nr geod. 48 na działki nr 48/1 i 48/2, nr geod. 50/2 na działki nr 50/3 i 50/4, nr geod. 51 na działki nr 51/1 i 51/2, nr geod. 259/18 na działki nr 259/35 i 259/36, nr geod. 259/34 na działki nr 259/37 i 259/38, nr geod. 232 na działki nr 232/1 i 232/2, nr geod. 230 na działki nr 230/1 i 230/2, nr geod. 233 na działki nr 233/1 i 233/2, nr geod. 1 na działki nr 1/1 i 1/2, nr geod. 2/2 na działki nr 2/5 i 2/6, nr geod. 2/1 na działki nr 2/3 i 2/4, nr geod. 3 na działki nr 3/1 i 3/2;

Obręb Folwarki Małe: nr geod. 235 na działki nr 235/2 i 235/1, nr geod. 236 na działki nr 236/2 i 236/1, nr geod. 239 na działki nr 239/2, 239/3 i 239/1, nr geod. 117/1 na działki nr 117/4 i 117/3, nr geod. 4/1 na działki nr 4/5 i 4/4, nr geod. 4/3 na działki nr 4/7 i 4/6, nr geod. 5 na działki nr 5/2 i 5/1, nr geod. 6 na działki nr 6/2 i 6/1, nr geod. 7 na działki nr 7/2 i 7/1, nr geod. 8 na działki nr 8/2 i 8/1, nr geod. 238 na działki nr 238/2 i 238/1, nr geod. 237 na działki nr 237/2 i 237/1, nr geod. 12 na działki nr 12/2 i 12/1, nr geod. 2 na działki nr 2/2 i 2/1; Obręb Zabłudów: nr geod. 191/1 na działki nr 191/3 i 191/2, nr geod. 193/2 na działki nr 193/4 i 193/3, nr geod. 195/1 na działki nr 195/7 i 195/6, nr geod. 195/2 na działki nr 195/9 i 195/8, nr geod. 195/3 na działki nr 195/11 i 195/10, nr geod. 195/4 na działki nr 195/13 i 195/12, nr geod. 195/5 na działki nr 195/15 i 195/14, nr geod. 196/14 na działki nr 196/29 i 196/28, nr geod. 196/16 na działki nr 196/31 i 196/30, nr geod. 196/17 na działki nr 196/33 i 196/32, nr geod. 196/18 na działki nr 196/35 i 196/34, nr geod. 196/19 na działki nr 196/37 i 196/36, nr geod. 196/7 na działki nr 196/23 i 196/22, nr geod. 196/8 na działki nr 196/25 i 196/24, nr geod. 196/2 na działki nr 196/27 i 196/26, nr geod. 196/3 na działki nr 196/21 i 196/20.

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi powiatowej Nr 1469B:

- nr 382/2, 383/3, 382/3 obręb Kuriany; 82/6, 82/8, 83/2, 45/7, 92/2, 47/9, 39/2, 38/9, 145/6, 159/2, 161/1, 72/2, 72/3, 167/5, 167/7, 167/9, 76/5, 50/9, 73/7, 52/11, 77/4, 77/5, 73/9, 56/1, 40/4, 57/3, 145/2, 57/5, 69/3, 53/6, 78/11, 52/13, 55/5, 54/11, 54/13, 51/16, 51/18, 145/3, 51/20, 48/5, 48/7, 50/8, 47/7, 47/11, 46/9, 46/11, 46/13, 46/15, 45/9, 45/11, 44/7, 44/9, 44/11, 43/10, 43/12, 43/16, 43/14, 43/18, 42/7, 42/11, 42/9, 42/13, 41/7, 41/11, 41/9, 41/13, 40/6 obręb Protasy; 77/2, 78/1, 117/9, 115/1, 117/11, 119/36, 119/38, 117/13, 119/30, 159/1, 119/32, 119/34, 119/44, 119/42, 120/2, 124/2, 138/4 obręb Borowiki; 26/1, 245/14, 245/12, 246/1, 247/4, 247/6, 248/1, 249/1, 250/1, 32/1, 33/5, 34/7, 34/9, 34/11, 35/3, 35/5, 267/1, 59/1, 59/2, 438/1, 36/1, 66/3, 66/4, 450/23, 68/1, 101/1, 34/13, 439/1, 440/1, 443/3, 443/5, 447/1, 446/1, 445/1, 78/11, 145/1, 450/15, 450/17, 450/19, 450/21, 455/13, 455/15, 455/17, 456/1, 176/1 obręb Rafałówka; 69/1, 76/1, 259/35, 259/37, 36/1, 37/1, 38/1, 39/3,40/1, 41/1, 42/3, 43/1, 44/3, 45/1, 46/5, 46/7, 47/1, 48/1, 50/3, 51/1 obręb Dobrzyniówka; 235/2, 236/2, 239/3, 117/4, 117/2 obręb Folwarki Małe, gm. Zabłudów.

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi powiatowej Nr 1470B:

- 232/1, 230/1, 233/1, 2/5, 2/3, 3/1, 1/1 obręb Dobrzyniówka; 239/2, 4/5, 4/7, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2, 238/2, 237/2, 12/2, 2/2 obręb Folwarki Małe; 191/3, 193/4, 195/7, 195/9, 195/11, 195/13, 195/15, 196/29, 196/31, 196/33, 196/35, 196/37, 196/23, 196/25, 196/27, 196/21 obręb Zabłudów, gm. Zabłudów.

 

Zawiadomienie i doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w prasie i na tablicy ogłoszeń w siedzibie gminy, tj. od dnia 04.07.2017 r.  do dnia 18.07.2017 r.

               W terminie do dnia 25.07.2017 r. w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2 w Białymstoku, pok. 305, od poniedziałku do piątku  w godzinach 800-1400, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy.

 

 

up. Starosty E. Karina Kurzewska 

Dyrektor Wydziału Architektury

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Karina Kurzewska

Data wytworzenia: 2017-08-25

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Modyfikujący: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-08-24

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-06-29