O B W I E S Z C Z E N I E AR.6740. 3. 19. 2017

Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 07.06.2017r., po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Zabłudowa, złożonego w dniu 15.03.2017 r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej nr 106869 B na odcinku Halickie – Białostoczek w zakresie budowy nawierzchni jezdni, zjazdów, poboczy, rowów, przepustów oraz wycinką drzew.

AR.6740. 3. 19. 2017

O B W I E S Z C Z E N I E

 

               Zgodnie z art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2031 ze zm.) Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 07.06.2017 r., po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Zabłudowa, złożonego w dniu 15.03.2017 r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej nr 106869 B na odcinku Halickie – Białostoczek w zakresie budowy nawierzchni jezdni, zjazdów, poboczy, rowów, przepustów oraz wycinką drzew, na działkach o nr ewid.: 258/9, 445, 452/1, 450/7, 259/1, 260/27, 260/29, 338/1, 337/1, 336/1, 335/1, 334/1, 333/1, 332/1, 331/1, 330/1, 329/1, 328/1 , 327/1, 326/1, 325/1 , 324/4, 324/2, 323/1, 322/1, 321/1, 320/4, 320/2, 319/1, 318/1, 317/1, 316/1, 315/1, 314/1, 313/1, 312/1, 311/1, 310/1, 309/1, 308/1, 307/1, 306/1, 305/1, 304/1, 303/1, 302/1, 300/1, 299/1, 270/10, 273/2, 274/5, 274/7, 275/12, 275/10, 650/5, 276/13, 277/4, 278/2, 279/2, 280/2, 521/87, 521/91, 521/89, 580/1, 579/1, 339/1, 257/3- obręb 12 Halickie, gm. Zabłudów,

z jednoczesnym zatwierdzeniem podziału nieruchomości :

obręb 12 Halickie, gm. Zabłudów:

nr geod. 259 na działki 259/1 i 259/2,                   nr geod. 260/5 na działki 260/27 i 260/28,

nr geod. 260/26 na działki 260/29 i 260/30,         nr geod. 338 na działki 338/1 i 338/2,

nr geod. 337 na działki 337/1 i 337/2,                   nr geod. 336 na działki 336/1 i 336/2,  

nr geod. 335 na działki 335/1 i 335/2,                nr geod. 334 na działki 334/1 i 334/2,  

nr geod. 333 na działki 333/1 i 333/2,                nr geod. 332 na działki 332/1 i 332/2,

nr geod. 331 na działki 331/1 i 331/2,                  nr geod. 330 na działki 330/1 i 330/2,

nr geod. 329 na działki 329/1 i 329/2,                  nr geod. 328 na działki 328/1 i 328/2,

nr geod. 327 na działki 327/1 i 327/2,                nr geod. 326 na działki 326/1 i 326/2,

nr geod. 325 na działki 325/1 i 325/2,                nr geod. 324 na działki 324/4 i 324/5,

nr geod. 324/1 na działki 324/2 i 324/3,              nr geod. 323 na działki 323/1 i 323/2,

nr geod. 322 na działki 322/1 i 322/2,                nr geod. 321 na działki 321/1 i 321/2,

nr geod. 320 na działki 320/4 i 320/5,                nr geod. 320/1 na działki 320/2 i 320/3,

nr geod. 319 na działki 319/1 i 319/2,                  nr geod. 318 na działki 318/1 i 318/2,

nr geod. 317 na działki 317/1 i 317/2,                nr geod. 316 na działki 316/1 i 316/2,

nr geod. 315 na działki 315/1 i 315/2,                nr geod. 314 na działki 314/1 i 314/2,

nr geod. 313 na działki 313/1 i 313/2,                nr geod. 312 na działki 312/1 i 312/2,

nr geod. 311 na działki 311/1 i 311/2,               nr geod. 310 na działki 310/1 i 310/2,

nr geod. 309 na działki 309/1 i 309/2,               nr geod. 308 na działki 308/1 i 308/2,

nr geod. 307 na działki 307/1 i 307/2,               nr geod. 306 na działki 306/1 i 306/2,

nr geod. 305 na działki 305/1 i 305/2,               nr geod. 304 na działki 304/1 i 304/2,

nr geod. 303 na działki 303/1 i 303/2,               nr geod. 302 na działki 302/1 i 302/2,

nr geod. 300 na działki 300/1 i 300/2,               nr geod. 299 na działki 299/1 i 299/2,

nr geod. 270/6 na działki 270/10 i 270/11,       nr geod. 273/1 na działki 273/2 i 273/3,

nr geod. 274/3 na działki 274/5 i 274/6,             nr geod. 274/4 na działki 274/7 i 274/8,

nr geod. 275/7 na działki 275/12 i 275/13,         nr geod. 275/5 na działki 275/10 i 275/11,

nr geod. 650/4 na działki 650/5 i 650/6,             nr geod. 276/9 na działki 276/13 i 276/14,

nr geod. 277/1 na działki 277/4 i 277/5,           nr geod. 278/1 na działki 278/2 i 278/3,

nr geod. 279/1 na działki 279/2 i 279/3,             nr geod. 280/1 na działki 280/2 i 280/3,

nr geod. 521/61 na działki 521/87 i 521/88,       nr geod. 521/63 na działki 521/91 i 521/92,

nr geod. 521/62 na działki 521/89 i 521/90,       nr geod. 580 na działki 580/1 i 580/2,

nr geod. 579 na działki 579/1 i 579/2,                nr geod. 339 na działki 339/1 i 339/2,

nr geod. 257/2 na działki 257/3 i 257/4.

Działki przewidziane do włączenia w pas drogi gminnej:

nr 259/1, 260/27, 260/29, 338/1, 337/1, 336/1, 335/1, 334/1, 333/1, 332/1, 331/1, 330/1, 329/1, 328/1 , 327/1, 326/1, 325/1 , 324/4, 324/2, 323/1, 322/1, 321/1, 320/4, 320/2, 319/1, 318/1, 317/1, 316/1, 315/1, 314/1, 313/1, 312/1, 311/1, 310/1, 309/1, 308/1, 307/1, 306/1, 305/1, 304/1, 303/1, 302/1, 300/1, 299/1, 270/10, 273/2, 274/5, 274/7, 275/12, 275/10, 650/5, 276/13, 277/4, 278/2, 279/2, 280/2, 521/87, 521/91, 521/89, 580/1, 579/1, 339/1, 257/3- obręb 12 Halickie, gm. Zabłudów.

 

Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w Wydziale Architektury, ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok, pok. 305, od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1400.

 

         Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego w Białymstoku, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez wnioskodawcę lub zawiadomienia pozostałych stron o jej wydaniu. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia poprzez obwieszczenie w Starostwie Powiatowym w Białymstoku, w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, na stronach internetowych tych gmin, a także w prasie lokalnej.

 

up. Starosty

E. Karina Kurzewska

Dyrektor Wydziału Architektury.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Karina Kurzewska

Data wytworzenia: 2017-06-13

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Modyfikujący: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2017-06-13

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2017-05-10