KARTA DUŻEJ RODZINY

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA ZABŁUDOWA

z dnia 16 czerwca 2014 roku

o wdrożeniu Programu „Karty Dużej Rodziny” na terenie Gminy Zabłudów

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Monitor Polski z dnia 5 czerwca 2014, poz. 755) oraz Uchwałą Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Monitor Polski z dnia 5 czerwca 2014, poz. 430) Burmistrz Zabłudowa informuje, co następuje:

  1. Wnioski o przyznanie „Karty Dużej Rodziny” można składać od 16 czerwca 2014 roku.

  1. Prawo do korzystania z Programu przysługuje niezależnie od dochodu.

  1. Karta jest przyznawana bezpłatnie.

  1. Karta przyznawana jest na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

  1. Do wniosku należy dołączyć:

- w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;

- w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – aktu urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki

w danej placówce;

- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczenie w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

- w przypadku osób, o których mowa w art.37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu
w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wniosek oraz informacje o Programie „Karta Dużej Rodziny” uzyskać można
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zabłudowie - ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudowie,
tel. 85 718 81 00 wew. 26 oraz na stronie www.mops-zabludow.plMetryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Torbicz

Wprowadzający: Piotr Torbicz

Data modyfikacji: 2014-06-23

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2014-06-23