Aktualności

 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego

  2017-05-12 14:53:46

  Marszałek Województwa Podlaskiego zawiadamia o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Tatarowce III”,

 • Aktualizacja programu wodno-środowiskowego kraju

  2017-04-07 14:01:18

 • Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7820.4.5.2017.AS

  2017-09-29 20:15:02

  o wydaniu decyzji w sprawie przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - Nowosady wraz z obejściem miejscowości Trześcianka i Narew - odcinek I od km 0+060,50 do km 8+462 (Zabłudów - granica powiatu białostockiego)”

 • O B W I E S Z C Z E N I E AR.6740. 3. 19. 2017

  2017-06-13 15:16:58

  Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 07.06.2017r., po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Zabłudowa, złożonego w dniu 15.03.2017 r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej nr 106869 B na odcinku Halickie – Białostoczek w zakresie budowy nawierzchni jezdni, zjazdów, poboczy, rowów, przepustów oraz wycinką drzew.

 • O B W I E S Z C Z E N I E AR.6740. 3. 26. 2016

  2017-08-24 12:12:15

  o wydaniu decyzji zezwalającej na na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi powiatowej nr 1469B na odcinku Protasy – Folwarki Małe i przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1470B Folwarki Małe – Zabłudów (gm. Zabłudów) ze zjazdami, budową i przebudową przepustów, budową kanalizacji deszczowej, przebudową napowietrznej sieci energetyczno – oświetleniowej, przebudową kablowej sieci energetycznej i przebudową sieci telekomunikacyjnej

 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 29 czerwca 2017 r., znak DIT-III.7422.6.2017

  2017-07-05 16:24:04

 • Obwieszczenie nr AR.6740.2.14.13.2017

  2017-07-05 16:30:09

  Starosta Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości, o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 28.06.2017r. nr 878 znak AR.6740.2.14.13.2017 zatwierdzającej projekt budowlany i pozwalającej na zmianę decyzji nr 1446 z dnia 22.09.2015r., znak AR.6740.02.14.27.2015 pozwolenia na budowę zakładu produkcyjnego wyrobów metalowych

 • Obwieszczenie AR.6740.2.14.16.2017

  2017-07-06 10:36:54

  o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 29.06.2017r. nr 889 znak AR.6740.2.14.16.2017 zatwierdzającej projekt budowlany i pozwalającej na zmianę decyzji nr 1446 z dnia 22.09.2015r., znak AR.6740.02.14.27.2015 zmienionej decyzją nr 878 z dnia 28.06.2017r., znak AR.6740.2.14.13.2017, pozwolenia na budowę zakładu produkcyjnego wyrobów metalowych

 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO AB-I.7820.4.6.2017.AS

  2017-12-29 08:12:31

  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - Nowosady wraz z obejściem miejscowości Trześcianka i Narew - odcinek II od km 8+462 do km 32+614 (na terenie gminy Zabłudów, gminy Narew, gminy Hajnówka) oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości, realizowanej w ramach zadania „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - Nowosady wraz z obejściem miejscowości Trześcianka i Narew”

 • Uproszczone plany urządzenie lasów

  2017-10-04 10:30:04

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakoniuk

Data wytworzenia: 2016-07-01

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2016-07-01

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-07-01

Rejestr zmian