Aktualności

 • Obwieszczenie AR.6740.2.14.16.2017

  2017-07-06 10:36:54

  o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 29.06.2017r. nr 889 znak AR.6740.2.14.16.2017 zatwierdzającej projekt budowlany i pozwalającej na zmianę decyzji nr 1446 z dnia 22.09.2015r., znak AR.6740.02.14.27.2015 zmienionej decyzją nr 878 z dnia 28.06.2017r., znak AR.6740.2.14.13.2017, pozwolenia na budowę zakładu produkcyjnego wyrobów metalowych

 • Obwieszczenie nr AR.6740.2.14.13.2017

  2017-07-05 16:30:09

  Starosta Powiatu Białostockiego podaje do publicznej wiadomości, o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 28.06.2017r. nr 878 znak AR.6740.2.14.13.2017 zatwierdzającej projekt budowlany i pozwalającej na zmianę decyzji nr 1446 z dnia 22.09.2015r., znak AR.6740.02.14.27.2015 pozwolenia na budowę zakładu produkcyjnego wyrobów metalowych

 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 29 czerwca 2017 r., znak DIT-III.7422.6.2017

  2017-07-05 16:24:04

 • O B W I E S Z C Z E N I E AR.6740. 3. 26. 2016

  2017-06-29 15:11:01

  o wydaniu decyzji zezwalającej na na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi powiatowej nr 1469B na odcinku Protasy – Folwarki Małe i przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1470B Folwarki Małe – Zabłudów (gm. Zabłudów) ze zjazdami, budową i przebudową przepustów, budową kanalizacji deszczowej, przebudową napowietrznej sieci energetyczno – oświetleniowej, przebudową kablowej sieci energetycznej i przebudową sieci telekomunikacyjnej

 • O B W I E S Z C Z E N I E AR.6740. 3. 19. 2017

  2017-05-10 11:24:00

  Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że w dniu 07.06.2017r., po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Zabłudowa, złożonego w dniu 15.03.2017 r., wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę drogi gminnej nr 106869 B na odcinku Halickie – Białostoczek w zakresie budowy nawierzchni jezdni, zjazdów, poboczy, rowów, przepustów oraz wycinką drzew.

 • Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego AB-I.7820.4.5.2017.AS

  2017-05-06 21:17:04

  o wydaniu decyzji w sprawie przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - Nowosady wraz z obejściem miejscowości Trześcianka i Narew - odcinek I od km 0+060,50 do km 8+462 (Zabłudów - granica powiatu białostockiego)”

 • Aktualizacja programu wodno-środowiskowego kraju

  2017-04-07 14:01:18

 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego

  2017-04-04 13:54:28

  Marszałek Województwa Podlaskiego zawiadamia o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Tatarowce III”,

 • Zaproszenie do składania wniosków i opinii w zakresie potrzeb transportowych w gminnych autobusowych przewozach pasażerskich.

  2017-03-22 15:59:35

 • O B W I E S Z C Z E N I E AR.6740. 3. 6. 2017

  2017-03-15 19:20:33

  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi powiatowej nr 1476B, drogi gminnej nr 106899B i drogi gminnej bez numeru, zjazdów wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej i obiektów inżynierskich na działkach o nr geod.: 344, 334/2, 320/2, 73/13, 317, 310, 309/2 , 179/8, 178/14, 390/2, 88/45, 75/21, 88/43, 87/21, 74/5, 73/40, 73/42, 76/6, 76/4, 124/2, 329/2, 86/7, 87/20, 88/42, 178/11 176/5, 175/9, 174/15, 174/17, 173/1, 170/7, 167/4, 166/4, 165/1, 163/4, 333, 161/9, 205/20, 159/6, 158/12, 158/14, 157/13, 157/15, 157/17, 157/19, 155/5, 334/2, 334/1, 152/5, 147/5, 147/7, 145/1, 143/4, 142/3, 140/4, 138/9, 137/7, 136/9, 134/4, 132/4, 131/4, 321/4, 89/7, 320/1, 169/4, 157/22,157/24, 155/8, 154/10, 154/12, 150/7, 148/10, 144/6, 135/12, 130/3, 77/9, 89/5, 79/26, 79/24, 79/22, 79/20, 171/11, 356/3 w obrębie 21 Kuriany, gm. Zabłudów oraz na działce 76 w obrębie 25 Zagórki, gm. Białystok - przewidzianej do czasowego zajęcia na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakoniuk

Data wytworzenia: 2016-07-01

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2016-07-01

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-07-01

Rejestr zmian