Aktualności

 • Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodno-prawnego

  2018-12-10 08:55:27

 • Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku

  2018-10-24 16:29:23

  Postępowanie w sprawie przebudowy drogi gminnej 106 863B warz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowa kanału technologicznego.

 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

  2018-09-21 14:23:41

  Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S19.

 • Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku

  2018-05-25 10:14:54

  w sprawie warunkowego dopuszczenia do spożycia wody w Hotelu Bobrowa

 • Decyzja, postanowienie i obwieszenie Marszałka Województwa Podlaskiego

  2018-03-14 08:59:44

  w sprawie nr DIT.III.7440.17.2018 dotyczącej opracowania pt. „Projekt Robót Geologicznych. Wykonanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego drogi krajowej S19 na odcinku Kuźnica – Sokółka – Korycin oraz aktualizacja Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego drogi S19 na odcinku Choroszcz – Chlebczyn, materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wszystkich odcinków drogi S19 długości ok. 160 km, z podziałem na 4 części. Część 3: odcinek Choroszcz – Ploski, długość ok. 42 km drogi klasy S, wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 65 Kudrycze – Kuriany – Grabówka, długości ok. 13,3 km. Wariant 3”.

 • Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu dokumentacji związanej z przedłuzeniem eksploatacji elektrowni jądrowej NPP Rivne na Ukrainie

  2018-03-12 07:48:44

 • Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego

  2018-02-06 14:53:03

  o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 8 grudnia 2017 r., znak: TGD/PT3/03.157.2016/9591/2017 (uzupełniony ostatecznie w dniu 30 stycznia 2018 r.) złożony przez Pana Marka Rytlewskiego Dyrektora Transprojektu Gdańskiego Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Zabytkowej 2, działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, dotyczący zatwierdzenia opracowania pt. „Projekt Robót Geologicznych. Wykonanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego drogi krajowej S19 na odcinku Kuźnica – Sokółka – Korycin oraz aktualizacja Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego drogi S19 na odcinku Choroszcz – Chlebczyn, materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wszystkich odcinków drogi S19 długości ok. 160 km, z podziałem na 4 części. Część 3: odcinek Choroszcz – Ploski, długość ok. 42 km drogi klasy S, wraz z budową odcinka drogi krajowej nr 65 Kudrycze – Kuriany – Grabówka, długości ok. 13,3 km. Wariant 3”.

 • Uproszczone plany urządzenie lasów

  2017-10-04 10:30:04

 • OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO AB-I.7820.4.6.2017.AS

  2017-07-06 10:49:36

  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - Nowosady wraz z obejściem miejscowości Trześcianka i Narew - odcinek II od km 8+462 do km 32+614 (na terenie gminy Zabłudów, gminy Narew, gminy Hajnówka) oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości, realizowanej w ramach zadania „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów - Nowosady wraz z obejściem miejscowości Trześcianka i Narew”

 • Obwieszczenie AR.6740.2.14.16.2017

  2017-07-06 10:36:54

  o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia 29.06.2017r. nr 889 znak AR.6740.2.14.16.2017 zatwierdzającej projekt budowlany i pozwalającej na zmianę decyzji nr 1446 z dnia 22.09.2015r., znak AR.6740.02.14.27.2015 zmienionej decyzją nr 878 z dnia 28.06.2017r., znak AR.6740.2.14.13.2017, pozwolenia na budowę zakładu produkcyjnego wyrobów metalowych

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Jakoniuk

Data wytworzenia: 2016-07-01

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2016-07-01

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-07-01

Rejestr zmian