URZĄD MIEJSKI W ZABŁUDOWIE

ul. Rynek 8
16-060 Zabłudów
woj. podlaskie

strona www

 

Burmistrz - dr Adam Tomanek

Zastepca Burmistrza - mgr Wiesław Dąbrowski

Sekretarz Gminy - mgr Monika Hankowska

Skarbnik Gminy - mgr Jolanta Iwaniuk


Kontakt

Tel:  (85) 7188-100, 7188-122, 7188-189

Fax:  (85) 7188-100 wew. 44

email:  um@zabludow.pl

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Zabłudowie

PONIEDZIAŁEK: 700 – 1500 ,

WTOREK: 700 – 1500 ,

ŚRODA: 830 – 1630 ,

CZWARTEK: 700 – 1500 ,

PIĄTEK: 700 – 1500


Konto bankowe:                  Podlasko Mazurski Bank Spóldzielczy w Zabłudowie

                                                      54 8099 0004 0000 0101 2000 0110

 

Dane do faktury:  

Nabywca:  Gmina Zabłudów, ul. Rynek 8  16-060 Zabłudów

                   NIP 966 177 04 61

Odbiorca:   Urząd Miejski w Zabłudowie, ul. Rynek 8  16-060 Zabłudów

Aktualności

  • Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2019 roku

    2019-01-18 20:53:02

    Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1) mężczyzn urodzonych w 2000 r.; 2) mężczyzn urodzonych w latach 1995 - 1999, którzy nie po siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; 3) osoby urodzone w latach 1998 - 1999, które: a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej n iezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej, b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji woj skowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4 b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wn iosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej; 4) kobiet y urodzone w latach 1995 – 2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifik acji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medyc znych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące st udentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkow i stawienia się do kwalifikac ji wojskowej ( Dz. U. poz. 944 ); 5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowe

  • Ogloszenie o sprzedaży nieruchomości w Zabłudowie - tereny inwestycyjne

    2018-11-22 16:19:35

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Zabłudowie

Wytwarzający/odpowiadający: Administrator

Data wytworzenia: 2016-06-01

Wprowadzający: Joanna Jakoniuk

Data modyfikacji: 2019-01-10

Opublikował: Joanna Jakoniuk

Data publikacji: 2016-06-24